دیکشنری س سویزی (Suisei)


سویزی (Suisei)

سویزی یک فضاپیمای تحقیقاتی بود که توسط ژاپن پرتاب گردید. این فضاپیما به گونه ای طراحی گردیده بود که اطلاعاتی راجع به دنباله دار هالی جمع آوری کند. سویزی از کنار این دنباله دار در سال 1986 میلادی پرواز کرد. این فضاپیما یکی از دو فضاپیمای ژاپنی بود که از کنار دنباله دار هالی عبور کردند. فضاپیمای دیگر ژاپنی ساکیگاک بود.

سویزی معادل ژاپنی دنباله دار است.

منبع :  www.noojum.com