دیکشنری ا اطلس (Atlas)


اطلس (Atlas)

اطلس نام يك خانواده از راكت‌هاست. اطلس براي پرتاب اولين فرد آمريكايي به فضا در خلال پروژه مركوري مورد استفاده قرار گرفت. اطلس همچنين براي پرتاب فضاپيماهاي رنجر، سورويور و فضاپيماي ماه گرد به ماه مورد استفاده قرار گرفت. سپس از آن براي پرتاب ماهواره‌هايي مانند اينتلست 5 به مدار استفاده گرديد.

سري جديد راكت‌هاي اطلس 1 و اطلس 2 اختراع و توسعه يافته‌اند.

منبع :  www.noojum.com