دیکشنری گ گودال crater))


گودال crater))

گودال يك چاله دايره مانند است. گودال‌ها بر روي سطح ماه و برخي ديگر اجرام در منظومه شمسي پيدا شده‌اند. اكثر گودال‌ها توسط سنگ‌هايي كه از فضاي خارجي با سطح برخورد مي‌كنند، تشكيل يافته‌اند. برخي از اين گودال‌ها توسط آتشفشان‌ها شكل گرفته‌اند. برخي از گودال‌ها لبه‌ها يا دوره‌هاي برآمده دارند. برخي ديگر در مركز، برآمدگي‌هايي دارند.

گودال‌ها قطرهاي متغير بين يك متر تا بالغ بر 1000 كيلومتر دارند.

منبع :  www.noojum.com