دیکشنری ک كاشف ذرات فعال لايه مغناطيسي زمين (AMPTE)


كاشف ذرات فعال لايه مغناطيسي زمين (AMPTE)

كاشف ذرات فعال لايه مغناطيسي زمين (AMPTE) مجموعه سه ماهواره‌اند كه توسط ايالات متحده امريكا، آلمان و انگلستان ساخته شده‌اند. اين ماهواره‌ها در اوت 1984 ميلادي به فضا پرتاب شده‌اند. ماهواره‌هاي كاشف ذرات فعال لايه مغناطيسي زمين، به دانشمندان جهت درك كره مغناطيسي زمين و چگونگي تاثير پذيري آن توسط بادهاي خورشيدي كمك نمودند.

كاشف ذرات فعال لايه مغناطيسي زمين بهترين نمونه از همكاري بين المللي در نجوم مي‌باشد.

منبع :  www.noojum.com