دیکشنری ر ریزپردازنده (microprocessor)


ریزپردازنده (microprocessor)

ریزپردازنده، مداری بسیار کوچک است که یک تراشۀ سیلیکونی را در بر می گیرد. ریزپردازنده ها در کنترل ماهواره ها و فضاپیماها مورد استفاده قرار می گیرند.

ریزپردازنده ها دارای اجزایی هستند که از کامپیوتر برنامه می گیرند.

منبع :  www.noojum.com