دیکشنری ن نرئید (Nereid)


نرئید (Nereid)

نرئید، نام کوچکترین قمر نپتون است. این قمر، دورترین قمر از سیاره می باشد. نرئید قطری حدود 170 کیلومتر دارد.

نرئید در سال 1948 میلادی توسط یک اخترشناس غیر حرفه ای به نام ویلیام لاسل کشف گردید.

منبع :  www.noojum.com