دیکشنری ش شبیه ساز (simulator)


شبیه ساز (simulator)

شبیه ساز وسیله ای برای کمک به آموزش دادن فضانوردان است. این وسیله مشکلات و موقعیت هایی را که در طول پرواز به چشم می خورد، مشابه سازی می کند. یک شبیه ساز تمام ماشین آلات و ابزارهایی را که یک فضانورد باید داشته باشد، دارد. یک فضانورد می تواند پرواز یک فضاپیما را بدون ترک کردن زمین تمرین کند. کامپیوترهای قوی می توانند یک پرواز فضایی را در شبیه ساز، مشابه سازی کنند.

خلبانان فضاپیماهای شاتل از شبیه ساز برای آموزش خود استفاده  می کنند.

منبع :  www.noojum.com