دیکشنری س سحابي خرچنگ (Crab nebula)


سحابي خرچنگ (Crab nebula)

سحابي خرچنگ، يك سحابي است. اين سحابي يك ابر گرداب مانند، از گازها و غبارهاي منبسط شده در صورت فلكي ثور، يا گاو نر مي‌باشد. اين سحابي به قدري كم نور است كه بدون دوربين دو چشمي يا تلسكوپ ديده نمي شود. سحابي خرچنگ بقاياي يك ابرنواختر است. ابر نواختر فرق توسط اخترشناسان چيني در سال 1504 ميلادي به صورت يك ستاره درخشان ديده شد.

سحابي خرچنگ يك منبع پر قدرت امواج راديويي، اشعه X و گاما است.

منبع :  www.noojum.com