دیکشنری آ آريل (Ariel)


آريل (Ariel)

آريل، نام مجموعه‌اي شش تايي، از ماهواره‌هاي علمي انگلستان مي‌باشد. آنها بين سال‌هاي 1962-1979 ميلادي توسط ناسا به فضا پرتاب شدند. ماهواره‌هاي آريل اغلب براي مطالعه روي يونوسفر زمين، اخترشناسي ماوراء بنفش، اخترشناسي اشعه x، اخترشناسي راديويي و مطالعه اشعه‌هاي كيهاني، مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

آريل 5، تعدادي از منابع جديد اشعه x را كشف كرد و 5 سال در مدار فعاليت كرد.

منبع :  www.noojum.com