دیکشنری ح حوضچه (حوضه) (basin)


حوضچه (حوضه) (basin)

حوضچه يك گودال بسيار بزرگ است. حوضچه‌ها بر روي يك سياره يا اقمار آنها يافت مي‌شوند. آنها توسط حلقه‌هاي مدور و ناهمواري از كوه‌ها و دره‌ها محاصره شده‌اند. دانشمندان عقيده دارند كه چنين حوضچه‌هايي در خلال هفتصد ميليون سال از عمر سياره وقتي كه سيارك‌هاي بسيار بزرگ با آنان برخورد كرده‌اند، درست شده‌اند.

جوانترين حوضچه‌ ماه حدود 3900 سال پيش نقش بسته است.

منبع :  www.noojum.com