دیکشنری ز زوند zond))


زوند zond))

زوند نام مجموعه‌اي از فضاپيماهاي تحقيقاتي شوروي بود كه  بين سالهاي 1963 تا 1970 به فضا پرتاب گرديدند. دو زوند اول از كنار مريخ و زهره  گشتند؛ ولي هيچ اطلاعاتي به زمين نفرستادند. زوندهاي بعدي به دور ماه رفتند. دانشمندان غربي بر اين باورند كه اتحاد جماهير شوروي قصد فرستادن انسان به ماه، توسط زوند را داشت. اين برنامه پس از اينكه آپولوي 8 با سه سرنشين به دور ماه  پرواز كرد و به زمين بازگشت، لغو شد.

زوند 5 لاك پشت‌ها، مگس‌ها و كرم‌هايي را براي قسمتي از ماموريت خود حمل كرد.

منبع :  www.noojum.com