دیکشنری ج جیوتو (Giotto)


جیوتو (Giotto)

جیوتو یک فضاپیمای تحقیقاتی بود که توسط آژانس فضایی اروپا در سال 1985 میلادی پرتاب شد. مأموریت جیوتو ملاقات با دنباله دار هالی بود. جیوتو نسبت به هستۀ دنباله دار از هر فضاپیمای دیگر نزدیکتر بود. جیوتو با استفاده از یک ابزار جفت شده باری (CCD) ، عکس هایی از دنباله دار گرفت. جیوتو همچنین مواد شیمیایی تشکیل دهندۀ دنباله دار را مورد مطالعه قرار داد.

جیوتو هم اکنون در حال گردش به دور خورشید است.

منبع :  www.noojum.com