دیکشنری م محل بار (payload bay)


محل بار (payload bay)

محل بار یا محل محموله، قسمتی از شاتل فضاپیماست. محل بار قسمت میانی شاتل مدار گرد است که تحت فشار نیست و در پشت کابین گروه قرار دارد. محل بار برای محل ماهواره هایی که باید در مدار قرار گیرند، کارهای آزمایشی و دیگر تجهیزات مورد استفاده قرار می گیرد. این محل به قدری بزرگ است که می تواند آزمایشگاه فضایی را در خود جای دهد و رصدخانه بسیار بزرگی مانند تلسکوپ فضایی هابل را حمل کند.

محل بار همچنین قطعاتی برای ایستگاه فضایی فریدُم (بین المللی .م) را در خود جای خواهد داد.

منبع :  www.noojum.com