دیکشنری س سازمان ملی هوانوردی و فضا (ناسا) (nasa)


سازمان ملی هوانوردی و فضا (ناسا) (nasa)

سازمان ملی هوانوردی و فضا  (National Aeronautics and Space Administration ) یا به اختصار ناسا، یک آژانس دولتی ایالات متحده است. این آژانس مسئوولیت پروازهای فضایی، فضاپیماهای تحقیقاتی و ماهواره های امریکا را به عهده دارد. ناسا تحقیقات انجام شده و محل عملیات پرتاب و مراکز کنترل را در چندین قسمت ایالات متحدۀ امریکا اداره می کند. مسئوولین ناسا در واشنگتن دی سی هستند. سازمان ملی هوانوردی و فضا، کار خود را در اکتبر سال 1985 میلادی شروع کرد.

ناسا برنامۀ مخصوص را برای حمل بارهای کوچک و شخصی به اجراء در آورده است.

منبع :  www.noojum.com