دیکشنری ز زهره (Venus)


زهره (Venus)

زهره، سياره اي در منظومه شمسي است. زهره دومين سياره از نظر نزديكي به خورشيد است. سياره زهره به وسيله فضاپيماهاي مختلفي رويت گرديده است. اين فضاپيماها دريافتند كه سطح زهره توسط يك جو غليظ از ابرها پوشيده شده است. اين ابرها از قطرات اسيد سولفوريك و گازهايي مانند دي اكسيد كربن تشكيل شده‌اند. زهره فشار جوي بسيار زيادي دارد. حرارت خورشيد قادر به خروج از ميان ابرهاي ضخيم آن نيست، بنابراين دما در آنجا بسيار بالاست. اين پديده اثر گلخانه‌اي نام دارد. طوفان‌هاي تندري به صورت دائم در آنجا وجود دارد. حيات روي زهره وجود ندارد. زهره حول محور خود بسيار آرام حركت مي‌كند.

منبع :  www.noojum.com