دیکشنری ن نگهبان شمال (Arcturus)


نگهبان شمال (Arcturus)

نگهبان شمال، ستاره اي در صورت فلكي گاو ران يا چوپان است. اين چهارمين ستاره درخشان آسمان است و رنگي نارنجي دارد. نگهبان شمال در نزديكي استواي فلكي قرار دارد و از هر قاره‌اي قابل رويت است. اين يك ستاره غول پيكر است كه قطر آن 30 برابر و درخشندگي آن 105 برابر خورشيد ما است.

نگهبان شمال در فاصله 36 سال نوري از خورشيد قرار گرفته است.

منبع :  www.noojum.com