دیکشنری ر رصدخانۀ اخترشناسی مدارگرد (OAO)


رصدخانۀ اخترشناسی مدارگرد (OAO)

رصدخانۀ اخترشناسی مدارگرد،(Orbiting Astronomical Observatory)  یک ماهواره است. این ماهواره به تلسکوپ و وسایل اندازه گیری مجّهز می باشد. OAO کوپرنیکوس نیز خوانده می شود.

OAO توسط رادیو، اطلاعاتی را راجع به فضای بیرون، به زمین ارسال می کند.

منبع :  www.noojum.com