دیکشنری ر رصدخانۀ فضایی مادون قرمز (Infra – Red Space Observatory (ISO)


رصدخانۀ فضایی مادون قرمز (Infra – Red Space Observatory (ISO)

رصدخانۀ فضایی مادون قرمز نام یک ماهواره بزرگ است که برای ادامه کار ماهواره اخترشناسی مادون قرمز طراحی گردیده است. این رصدخانۀ اشعه های مادون قرمز را از اجرام دور در فضا جذب می کند و به زمین می فرستد. دانشمندان آرزو دارند که رصدخانۀ فضایی مادون قرمز در دستیابی به اکتشافات جدید به آنان کمک کند.

رصدخانۀ فضایی مادون قرمز در سال 1993 پرتاب گردید.

منبع :  www.noojum.com