دیکشنری ک كمربند سياركي (asteroid belt)


كمربند سياركي (asteroid belt)

كمربند سياركي، ناحيه‌اي بين مدارهاي مريخ و مشتري است كه اكثر سيارك‌ها را در بر مي‌گيرد. اين سيارك‌ها اكثراً به نام كمربند سياركي خوانده مي‌شوند. مدارهاي آنها به صورت كمربندي در فاصله 322 ميليون تا 494 ميليون كيلومتر از خورشيد قرار دارند. مدت زمان گردش اين سيارك‌ها در مدار خود به دور خورشيد در حدود 3 تا 6 سال طول مي‌كشد.

برخي از دانشمندان بر اين باورند كه كمربند سياركي از موادي تشكيل شده است كه قادر به تشكيل يك سياره نبوده‌اند.

منبع :  www.noojum.com