دیکشنری س سيستم رصدي زمين (Earth Observing System (EOS))


سيستم رصدي زمين (Earth Observing System (EOS))

سيستم رصدي زمين،پروژه‌اي است كه در ايالات متحده امريكا انجام شده است. ناسا طرح پرتاب دو ماهواره احتمالاً در سال 1995 ميلادي داشته است. اولين ماهواره‌ها تمام سياره زمين را مورد مطالعه قرار خواهند داد. آنها جو، اقيانوسها، مناطق يخي و سطح زمين را بررسي خواهند كرد. سيستم رصدي زمين بزرگترين طرح مطالعه زمين تاكنون خواهد بود.

منبع :  www.noojum.com