دیکشنری ر راكت كمكي (booster rocket)


راكت كمكي (booster rocket)

راكت كمكي نوعي راكت است. اين راكت قادر به مصرف سوخت جامد و مايع است. راكت كمكي يك وسيله پرتاب است كه به وسيله پرتاب اصلي، به منظور دادن رانش بيشتر به هنگام اوج گرفتن و مدت كوتاهي پس از آن مي‌باشد.

شاتل فضاپيما از دو موشك كمكي بزرگ سوخت جامد براي تامين نيروي رانش در هنگام 120 ثانيه اول پرواز، استفاده مي‌كند.

منبع :  www.noojum.com