دیکشنری ا ابزار جفت شده باري (charge- cpupled divice (CCD)


ابزار جفت شده باري (charge- cpupled divice (CCD)

ابزار جفت شده باري، ابزاري است كه با استفاده از الكترونيك عكس مي‌گيرد. از اين دستگاه توسط يك دوربين يا تلسكوپ براي ثبت تصاوير اجرام نجومي مورد استفاده مي شود. ابزار جفت شده باري از مجموعه‌اي از قطعه هاي كوچك به نام پيكسل بر روي يك صفحه سيليكاني تشكيل يافته است. نوري كه به داخل هر يك از اين قطعه‌هاي كوچك مي‌تابد، به مقادير كوچكي از انرژي الكتريكي تبديل مي‌گردد. اين انرژي مي‌تواند از ابزار جفت شده باري به حافظه يك كامپيوتر انتقال يابد.

يك ابزار جفت شده باري اغلب بسيار حساستر از فيلم‌هاي عكاسي است.

منبع :  www.noojum.com