دیکشنری ن نیتروژن (nitrogen)


نیتروژن (nitrogen)

نیتروژن یک گاز است. 78 درصد جو زمین از نیتروژن تشکیل شده است. نیتروژن در اطراف زهره نیز وجود دارد. نیتروژن در سال 1772 میلادی توسط دانشمند بریتانیایی دانیل رادرفورد کشف گردید.

منبع :  www.noojum.com