دیکشنری م مارینر (Mariner)


مارینر (Mariner)

مارینر نام یکسری 10 تایی فضاپیماهای تحقیقاتی بود که از سال 1962 الی 1973 میلادی توسط ایالات متحدۀ پرتاب گردیدند. فضاپیماهای مارینر زهره، عطارد و مریخ را مورد مطالعه قرار دادند. مارینر 10 اولین فضاپیمای تحقیقاتی بود که دو سیاره را ملاقات کرد. این فضاپیما بر فراز عطارد و زهره پرواز کرد. فضاپیمای مارینر اطلاعاتی پیرامون این سه سیاره مانند دمای سطح زهره و گازهای موجود در جو آن جمع آوری کرد.

مارینر 11 و 12 بهتر از وویجر 1 و وویجر2 شناخته شده اند.

منبع :  www.noojum.com