دیکشنری س سایوز (Soyuz)


سایوز (Soyuz)

سایوز نام مجموعه ای از فضاپیماها بود که توسط اتحاد جماهیر شوروی از سال 1967 میلادی پرتاب گردیدند. اولین پروازهای سایوز به منظور آزمایش کردن به وسیلۀ تکنیک های ملاقات و الحاق در فضا انجام پذیرفت. پس از آن فضاپیمای سایوز به عنوان پرواز به ایستگاه فضایی سالیوت استفاده شدند. در سال 1975 میلادی سایوز 19 به یک فضاپیمای آپولو ملحق شد.

فضاپیمای سایوز به طور معمول دو کیهان نورد را در خود جای می داد.

منبع :  www.noojum.com