دیکشنری آ آ-1 ، آ- 2 (A-1,A-2)


آ-1 ، آ- 2 (A-1,A-2)

آ-1 و آ-2 نام‌هاي دو نوع راكت هستند كه توسط شوروي ساخته شده اند. هر دوي آنها اكسيژن مايع و سوخت جت مصرف مي‌كنند. آ-1 مي‌تواند وزنه‌اي معادل 5 تن را به مدار پايين زمين برساند. راكت آ-2 از آ-1 قدرتمندتر و داراي اهميت بالاتري براي برنامه‌هاي فضايي شوروي است. از اين راكت براي پرتاب و سخود، سايوز، سايوز T، سايوز TM و پيشرفت فضاپيماها و برخي ماهواره‌هاي كيهاني استفاده شده است.

راكت آ-2 مي‌تواند وزنه‌اي معادل 5/7 تن را به مدار پايين زمين برساند. 

منبع : www.noojum.com