دیکشنری و ونرا (Venera)


ونرا (Venera)

ونرا نامی بود که به مجموعه ای از فضاپیماهای تحقیقاتی که توسط اتحاد جماهیر شوروی پرتاب گردیدند، داده شد. هدف این دو فضاپیما، زهره بود. ونراهای 5 و 6 در سال 1967 میلادی بر روی زهره فرود آمدند و اطلاعاتی راجع به جو ارسال کردند. ونراهای 13 و 14 در سال 1982 میلادی روی زهره فرود آمدند و عکس هایی رنگی از مناظر آن به زمین ارسال کردند.

در سال 1985 ونراهای 15 و 16 روی قسمت تاریک زهره فرود آمدند.

منبع :  www.noojum.com