دیکشنری ک كيهان نورد (cosmonaut)


كيهان نورد (cosmonaut)

كيهان نورد، شخصي است كه تلعيم ديده تا در فضا پرواز كند. اكثر كيهان نوردان اهل روسيه هستند. تعداد زيادي به وسيله فضاپيماهايي كه توسط اتحاد جماهير شوروي پرتاب شده، پرواز كردند. كيهان نوردان همانند فضانوردان امريكايي تعليم ديده‌اند. در سال‌هاي اخير تعدادي افراد غير روسي مانند كيهان نوردان در ماموريت‌هاي فضايي شوروي به عنوان اعضايي از برنامه بين كيهاني پرواز كرده‌اند.

اولين فردي كه در فضا پرواز كرد، يك كيهان نورد روسي بود.

منبع :  www.noojum.com