دیکشنری ا اینتلست (Intelsat)


اینتلست (Intelsat)

اینتلست نام مجموعه ای از ماهواره های ارتباطی است. اولین ماهواره از این مجموعه در سال 1965 میلادی پرتاب گردید. اینتلست یک شبکه جهانی خطوط تلفنی و کانال های تلویزیونی را فراهم می آورد.

فیلم های خبری توسط اینتلست می توانند از یک طرف دنیا به طرف دیگر مخابره شوند.

منبع :  www.noojum.com