دیکشنری م ماه قمری (lunation)


ماه قمری (lunation)

ماه قمری یک دروه زمانی بین ماه جدید و ماه بعدی است. مدت زمان ماه قمری 29 روز و 12 ساعت و 44 دقیقه است.

اصطلاح دیگر ماه قمری، ماه هلالی است.

منبع :  www.noojum.com