دیکشنری ع عكسبرداري فضايي (astrophotography)


عكسبرداري فضايي (astrophotography)

منظور از عكسبرداري فضايي، عكسبرداري از آسمان شب يا از موضوعات اخترشناسي است. اكثر سوژه‌هاي اخترشناسي اجرام بسيار كم نورند و عكسبرداري از آنها مشكل است. فيلم ممكن است براي مدتي طولاني، شايد حدود يكساعت در معرض نور اجسام كم نور قرار گيرد. همانگونه كه زمين مي‌چرخد، دوربين نيز بايد سوژه مورد نظر را هنگامي كه جاي آن در فضا تغيير مي‌كند، دنبال كند. عكسبرداري فضايي هنوز براي برخي مطالعات، بهترين روش جهت كسب اطلاعات است.

منبع :  www.noojum.com