دیکشنری ر رصدخانه های هیل (Hale Observatories)


رصدخانه های هیل (Hale Observatories)

رصدخانه های هیل نامی است که به دور رصدخانه در ایالات متحدۀ امریکا داده شده است. از سال 1970 میلادی این رصدخانه های در مونت پالوما و مونت ویلسون کالیفرنیا تحت عنوان رصدخانه های هیل با همدیگر شروع به کار کرده اند. آنها همچنین رصدخانه خورشیدی خرس بزرگ و رصدخانه لاس کامپانلس شیلی را راه اندازی کرده اند. ساختمان مرکزی رصدخانه های هیل در پاسادنای کالیفرنیا است.

رصدخانه های هیل در زمره مشهورترین رصدخانه های دنیا قرار دارند.

منبع :  www.noojum.com