دیکشنری پ پرواز فضایی سرنشین دار (manned space flight)


پرواز فضایی سرنشین دار (manned space flight)

پرواز فضایی سرنشین دار، تمامی برنامه های فضایی و فضاپیماهایی را که بشر را به ماوراء جو زمین و به درون فضا برده است، توصیف می کند. اولین پرواز با سرنشین توسط کیهان نورد روسی، یوری گاگارین در سال 1961 میلادی صورت گرفت. همچنین در سال 1961 میلادی ایالات متحدۀ امریکا موفق به پرتاب یک فضانورد به فضا شد. پرواز های فضایی با سرنشین شامل پروژۀ آپولو که در آن انسان قدم به ماه گذاشت، استفاده از ایستگاه های فضایی و کار شاتل فضایی می شود.

اولین پرواز فضایی با سرنشین 1 ساعت و 48 دقیقه به طول انجامید.

منبع :  www.noojum.com