دیکشنری ب بيگانه (alien)


بيگانه (alien)

يك بيگانه، موجودي از سياره‌اي ديگر است كه در جايي از جهان يافت شود. دانشمندان به طور قطع وجود بيگانه‌ها را باور ندارند ولي بعضي مردم وجود آنها را محتمل مي‌دانند. مشكل اين است كه ميلياردها ستاره وجود دارد. شايد بعضي از اين ستارگان سياره‌هايي دارند كه به دور آنها مي‌چرخند، ولي اين كه زندگي اين بيگانه‌ها روي كداميك از اين سياره‌ها شكل گرفته باشد، نامعلوم است.

فضاپيماهاي تحقيقاتي وويجر و پايونير در صورتي كه به وسيله بيگانه‌ها يافته شوند، حامل پيام‌هايي درباره زمين براي آنها هستند.

منبع :  www.noojum.com