دیکشنری ا ایستگاه فضایی سالیوت (Salyut space station)


ایستگاه فضایی سالیوت (Salyut space station)

ایستگاه فضایی سالیوت نام هفت ایستگاه فضایی بود که توسط اتحاد جماهیر شوروی بین سال های 1971 تا 1987 میلادی به مدار زمین پرتاب گردیدند. این ایستگاه های فضایی مانند آزمایشگاه هایی ساخته شده بودند تا کیهان نوردان قادر به کار و زندگی در آنها باشند. یکی از وظایف کیهان نوردان، مطالعۀ حالت بی وزنی در مدت زمانی طولانی بود.

دو کیهان نورد به مدت 237 روز را که معادل مدت زمان یک سفر پروازی به مریخ است، در ایستگاه فضایی سالیوت 7 ماندند.

منبع :  www.noojum.com