دیکشنری ت تلسکوپ فضایی هابل (hubble Space Telescope)


تلسکوپ فضایی هابل (hubble Space Telescope)

تلسکوپ فضایی هابل، یک رصدخانه در حال گردش به دور زمین است. تلسکوپ فضایی هابل توسط ناسا از ایالات متحده آمریکا و آژانس فضایی اروپا ساخته شده است. تلسکوپ فوق در آوریل 1990 میلادی توسط شاتل فضایی به مدار برده شد و پس از آن سریعاً واضح و آشکار گردید که یکی از آینه ها اشکال دارد و به سرعت نمی تواند کانونی کند. بقیۀ وسایل به خوبی کار می کردند. بنابراین اطلاعاتی راجع به فضا از تلسکوپ کشف می شد.

تلسکوپ فضایی هابل اطلاعات را بین سیستم ردیابی و سیستم ماهواره ای انتقال، رد و بدل می کند.

منبع :  www.noojum.com