دیکشنری ک كهكشان بيضوي (elliptical galaxy)


كهكشان بيضوي (elliptical galaxy)

كهكشان بيضوي يك كهكشان است كه شكلي مانند بيضي يا بيضوي دارد. كهكشان‌هاي بيضوي شكل مارپيچ ندارند. اكثر كهكشان‌هاي بيضوي از ستارگان پير ساخته شده‌اند.

تعداد زيادي ستارگان غول قرمز در كهكشان‌هاي بيضوي وجود دارند.

منبع :  www.noojum.com