دیکشنری ش شبكه فضايي دوردست (شبكه ژرفايي فضا) (DSN)


شبكه فضايي دوردست (شبكه ژرفايي فضا) (DSN)

شبكه فضايي دوردست يا DSN (Deep Space Network) يك سيستم ارتباطي و رديابي است. اين سيستم توسط ناسا به منظور برقرار داشتن ارتباط مداوم با فضاپيماهاي بي‌سرنشين كه در منظومه شمسي حركت مي‌كنند، اداره مي‌گردد. DSN از سه ايستگاه زميني فاصله‌دار استفاده مي‌كند كه يكي در امريكا، يكي در استراليا، و ديگري در اسپانيا است. هر ايستگاه زميني يك آنتن بشقابي بزرگ با قطر 70 متر و دو آنتن بشقابي كوچكتر با قطر 34 متر دارد.

شبكه فضايي دوردست پروازهاي فضاپيماهاي وويجر را رديابي كرد.

منبع :  www.noojum.com