دیکشنری ت تجهيزات اختر فيزيكي پيشرفته اشعه (AXAF)


تجهيزات اختر فيزيكي پيشرفته اشعه (AXAF)

تجهيزات اختر فيزيكي پيشرفته اشعه (AXAF) X (ماهواره چاندرا.م) يك رصدخانه اشعه X است. اين تجهيزات توسط ناسا ساخته شده و با شاتل فضايي در سال 1996 ميلادي پرتاب گرديد. AXAF (ماهواره چاندرا.م) اشعه X منتشره از اجسامي مانند سياهچاله‌ها و ستارگان نوتروني را مورد مطالعه قرار داد. همچنين به مطالعه اشعه X كه از كهكشان‌ها به دست مي‌آيد، پرداخت. اين اطلاعات به ستاره شناسان كمك كرد تا مطالب بيشتري راجع به جهان بياموزند.

AXAF (ماهواره چاندرا.م) در مداري در فاصله 600 كيلومتري سطح زمين قرار گرفت.

منبع :  www.noojum.com