دیکشنری س سفر خورشیدی (solar Sailing)


سفر خورشیدی (solar Sailing)

سفر خورشیدی، یک نظریه است. در سفر خورشیدی برای به حرکت در آوردن فضاپیما از فشار نور خورشید استفاده خواهد شد. نور خورشید بر بادبان های پلاستیکی نازک و سبک می تابد. پس از گذشت یک دورۀ زمانی، فضاپیما بدون نیاز به هیچگونه سوخت راکت، شتاب خواهد گرفت.

سفر خورشیدی ممکن است ارزانترین راه سفر کردن در فضا باشد.

منبع :  www.noojum.com