دیکشنری ص صفحه خورشیدی (solar Panel)


صفحه خورشیدی (solar Panel)

صفحات خورشیدی برای به دست آوردن انرژی فضاپیما مورد استفاده واقع می شوند. مقدار زیادی از نور خورشید در فضا وجود دارد که می شود از آن برای تهیۀ الکتریسیته استفاده نمود. صفحات خورشیدی، روی بدنه فضاپیما را توسط خانه های ردیف به ردیف که از سیلیکون درست شده اند پوشانده است. هر خانه قادر به تولید یک جریان ضعیف الکتریسیته از خورشید می باشد.

صفحات خورشیدی همچنین آرایه های خورشیدی نیز خوانده می شوند.

منبع :  www.noojum.com