دیکشنری س سورویر (Surveyor)


سورویر (Surveyor)

سورویر نام یکسری هفت تایی فضاپیماهای بدون سرنشین است که توسط ایالات متحدۀ امریکا از سال 1966 تا 1968 میلادی پرتاب گردیده اند. سورویرها به ماه فرستاده شدند. فرود آمدن سورویرها بر سطح ماه برای انجام کار، بهترین اطلاعات را به دانشمندان داد. سپس این اطلاعات برای پروژۀ آپولو مورد استفاده واقع شد. سورویرها همچنین تصاویری از سطح ماه برداشتند و آزمایشهایی روی خاک آن انجام دادند.

دوتا از فضاپیماهای سورویر به هنگام فرود با سطح ماه برخورد کردند.

منبع :  www.noojum.com