دیکشنری ش شاتل فضایی (space shuttle)


شاتل فضایی (space shuttle)

شاتل های فضایی مجموعه ای فضاپیماهای ساخته شده توسط ایالات متحدۀ امریکا می باشند. شاتل های فضایی توسط راکت ها پرتاب می شوند ولی مانند یک هواپیما بر روی باند فرد می آیند. آنها قابلیت استفاده مجدد را نیز دارند. کشورهای دیگر روی فضاپیماهایی که چندبار قابل استفاده باشند، کار می کنند. اتحاد جماهیر شوروی بوران را ساخته و اروپاییان یک شاتل به نام هرمس را طراحی کرده اند.

اولین پرواز شاتل فضایی توسط شاتل فضایی کلمبیا در 12 آوریل 1981 میلادی صورت گرفت.

منبع :  www.noojum.com