دیکشنری ر رصدخانه جنوبي اروپا (European Southern Observatory)


رصدخانه جنوبي اروپا (European Southern Observatory)

رصدخانه جنوبي اروپا، رصدخانه‌اي است كه توسط هشت كشور اروپايي بر پا گرديده است. آنها قصد اكتشاف آسمان‌هاي نيمكره جنوبي را داشتند. رصدخانه جنوبي اروپا در لاسيلاي شيلي، 200 كيلومتري شمال سانتياگو قرار دارد. قويترين تلسكوپ در اين رصدخانه يك تلسكوپ انعكاسي 6/3 متري است. همچنين يك راديوتلسكوپ 15 متري نيز آنجا وجود دارد.

رصدخانه جنوبي اروپا در يك بيابان بنا گرديد كه هواي آن بسيار صاف است.

منبع :  www.noojum.com