دیکشنری ت تشعشعات گاما (gamma readiation)


تشعشعات گاما (gamma readiation)

تشعشعات گاما، نوعی از تشعشات الکترومغناطیسی است. تشعشات گاما بسیار پر انرژی هستند. آنها فرکانس بالایی دارند و در یکسوی طیف الکترومغناطیسی یافت می شوند.

تشعشعات گاما دارای طول موج کمتری نسبت به اشعه های X هستند.

منبع :  www.noojum.com