دیکشنری م ماهواره هواشناسي (weather satellite)


ماهواره هواشناسي (weather satellite)

ماهواره‌هاي هواشناسي، ماهواره‌هايي هستند كه به صورت  روزانه عكس‌هايي از الگوهاي هواشناسي به طرف زمين ارسال مي‌كنند. اين عمل با دقت هر چه زيادتر به پيش بيني وضع هواي روزمره كمك مي كند. ماهواره هاي هواشناسي همچنين مي‌توانند جهت اطلاع رساني بروز خطراتي مانند طوفان‌هاي پيچنده (تورنادوها)، تندبادها و يا كوه‌هاي يخ مورد استفاده قرار گيرند. بيشتر ماهواره‌هاي هواشناسي در مدارهاي همگرد زميني قرار دارند. هر يك از ماهواره‌ها در يك قسمت زميني به مشاهده وضع هوا مي‌پردازند. گزارش‌هاي تعدادي از ماهواره‌ها‌، جمع‌آوري شده تا تصوير اوضاع هوا در يك منطقه وسيع ساخته شود. اكثر ماهواره‌هاي هواشناسي در مدارهايي كه حدود 36000 كيلومتري بالاي زمين هستند، سير مي‌كنند.

منبع :  www.noojum.com