دیکشنری ب برنامه آزمايش علمي آپولوي قمري (ALSEP)


برنامه آزمايش علمي آپولوي قمري (ALSEP)

برنامه آزمايش علمي آپولوي قمري يا  Apollo Lunar Science Experiment Package  نامي بود كه به برنامه‌هاي آزمايش حمل شده به ماه در هنگام پروژه آپولو بين سالهاي 1969-1972 ميلادي داده شد. فضانوردان آنها را در سطح ماه نصب كردند و همانجا بر جاي گذاشتند تا به طور اتوماتيك اطلاعات را به زمين ارسال كنند. ALSEP به دانشمندان اجازه داد كه اطلاعات زيادي راجع به سطح ماه به دست آورند.

منبع :  www.noojum.com