دیکشنری ا اسطرلاب (astrolabe)


اسطرلاب (astrolabe)

اسطرلاب وسيله‌اي بود كه سال‌ها پيش براي اخترشناسان و دستيارانشان به منظور اندازه‌گيري  ارتفاع اجرام آسماني به كار مي‌رفت. اسطرلاب از صفحه‌اي مدور تشكيل شده بود كه سطحي مدرج نيز در كنار آن بود. در وسط صفحه يك بازوي متحرك وجود داشت كه براي كانوني كردن شيء مورد نظر مورد استفاده قرار مي‌گرفت. ارتفاع بر روي صفحه آن خوانده مي‌شد.

يك اسطرلاب قادر به كشف ارتفاع يك مكان بود.

منبع :  www.noojum.com