دیکشنری چ چالنجر (Challenger)


چالنجر (Challenger)

چالنجر نامي بود كه به شاتل فضايي امريكايي اطلاق شده است. اولين پرواز چالنجر در آوريل 1983 ميلادي بود و تا آخر دسامبر 1985 ميلادي نه پرواز انجام داد. چالنجر 73 ثانيه بعد از پرتاب دهمين پرواز خود در 28 ژانويه 1986 ميلادي، طي يك انفجار، كاملاً تخريب شد و تمام 7 سرنشين آن كشته شدند.

بعد از حادثه چالنجر تا دو سال بعد، فضاپيماها پرواز نكردند.

منبع :  www.noojum.com