دیکشنری ا انفجار تونگوسکا (Tunguska explosion)


انفجار تونگوسکا (Tunguska explosion)

انفجار تونگوسکا واقعه ای بود که در 30 ژوئن 1908 میلادی در سیبری روسیه اتفاق افتاد. انفجاری عظیم موجب خسارت در منطقه ای وسیع شد. درختان در منطقه ای به وسعت حدود 70 کیلومتر نقش زمین شده یا شکسته شدند. دانشمندان بر این باورند که یک دنباله دار یا شهاب سنگ در جو منفجر شده است. آنها دریافتند که این انفجار بایستی در ارتفاع 5/8 کیلومتری اتفاق افتاده باشد، تا بتواند چنین خساراتی را به بار آورد. هیچ گودالی در منطقه کشف نشد.

علت واقعی انفجار تونگوسکا هرگز آشکار نگردید.

منبع :  www.noojum.com